03

maj 2017

Coaching

Våra kunder erbjuder ofta sin personal och nya chefer vårt coachprogram. Anledningarna kan vara skiftande men ibland använd vi vid:

  • Organisationsförändringar
  • Förändrad chefsroll
  • Behov av personlig utveckling
  • Stressande arbetssituation
  • Ledarstaben behöver förstå varandra och samarbeta bättre
  • Skapa trygghet för den nyanställda chefen